Villkor

Genom att använda webbplatsen plinkocasino-sverige.click godkänner du att följa följande användarvillkor. Om du inte accepterar dessa villkor bör du inte fortsätta använda webbplatsen.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera dessa användarvillkor när som helst utan förvarning. Var vänlig och granska dessa villkor regelbundet för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.

Användning av innehåll

Allt innehåll på plinkocasino-sverige.click tillhör oss eller har licensierats till oss och skyddas av upphovsrättslagar och andra tillämpliga lagar. Det är endast tillåtet att använda innehållet för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte kopiera, ändra, distribuera, publicera eller visa något innehåll utan vårt skriftliga tillstånd.

Vissa delar av webbplatsen kan tillåta användare att lämna innehåll såsom kommentarer eller recensioner. Genom att lämna innehåll på webbplatsen ger du oss en oåterkallelig rätt att använda, revidera och publicera detta innehåll i syfte att förbättra webbplatsen och dess tjänster.

  • Du ansvarar för innehållet som du lämnar
  • Du får inte lämna olagligt, stötande eller irrelevant innehåll
  • Du måste respektera rättigheterna och integriteten hos andra användare

Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller redigera innehåll som strider mot våra riktlinjer eller som vi anser vara olämpligt.

Garantier och ansvarsbegränsningar

Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information på webbplatsen plinkocasino-sverige.click. Vi kan dock inte garantera att allt innehåll är felfritt och komplett.

Vi ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som uppstår genom användning av webbplatsen eller dess innehåll. Vi friskriver oss från ansvar för direkt, indirekt, följdskador eller förluster som kan uppstå genom användning av webbplatsen eller oförmåga att använda den.

Du ansvarar själv för att säkerställa att din användning av webbplatsen och dess tjänster uppfyller alla tillämpliga lagar och förordningar i ditt land.

Länkar till tredje part

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som ägs och drivs av tredje part. Dessa länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet och vi har ingen kontroll över eller ansvar för innehållet på dessa webbplatser.

  • Vi ansvarar inte för innehållet på länkade webbplatser
  • Länkar innebär inte ett godkännande av dessa webbplatser eller deras innehåll
  • Användning av länkade webbplatser sker på egen risk

Ändringar i tjänster och webbplatsen

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta tjänster och innehåll på webbplatsen plinkocasino-sverige.click när som helst och utan förvarning. Vi kan även begränsa din åtkomst till webbplatsen eller dess tjänster utan förvarning eller ansvar.

  • Vi strävar efter att tillhandahålla en stabil och tillgänglig webbplats
  • Vi kan inte garantera att webbplatsen alltid kommer att vara tillgänglig eller felfri
  • Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i webbplatsen när vi anser det nödvändigt